Sản phẩm hóa dầu Sản phẩm lọc dầu
Benzen là một chất hữu cơ (hydrocacbon thơm) có công thức hoá học C₆H₆. Trong điều kiện bình thường, Benzne là một chất lỏng không màu, mùi dịu ngọt dễ chịu, dễ cháy.  Benzene là một trong những sản phẩm hóa dầu của nhà máy và là nguyên liệu để tổng hợp các chất trung gian để sản xuất tơ sợi, dung môi (axeton, phenol) hoặc sản phẩm hóa dược, nguyên liệu để tổng hợp các hợp chất trung gian tạo nên xơ sợi (Styren, tơ ni long), chế biến các dung môi (aceton, phenol) hoặc chế biến dược phẩm. Bezene được sản xuất từ sản phẩm của quá trình reforming xúc tác phân đoạn naphtha và tổ hợp Aromatic. Benzen cũng là một sản phẩm có giá trị thương mại cao của nhà máy. Benzen được xuất bán thông qua đường biển.

Không thể sao chép