Phiếu An toàn hóa chất (SDS) mô tả các đặc tính của sản phẩm và giải thích cách xử lý, sử dụng và bảo quản sản phẩm một cách an toàn.

Người sử dụng có thể chọn ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh để tra cứu và tải xuống Phiếu an toàn hóa chất (dưới dạng PDF) từ các liên kết được cung cấp dưới đây. Sau khi chọn Download, thông báo sẽ hiện ra yêu cầu nhập một số thông tin người tải tài liệu, đây là các thông tin hữu ích với chúng tôi để ghi nhận lại việc phân phối các SDS nhằm mục đích cập nhật đến người sử dụng phiên bản mới nhất.

Ghi chú:

Thông tin trình bày trong tài liệu này được tổng hợp từ các nguồn được coi là đáng tin cậy và chính xác theo mức độ hiểu biết và tin cậy nhất mà chúng tôi có. NSRP không đảm bảo (thể hiện hoặc ngụ ý) ngoại trừ những thông tin có thể yêu cầu bởi pháp luật. Thông tin được cung cấp tại thời điểm ban hành tài liệu này chỉ liên quan đến sức khỏe, an toàn và các mối nguy môi trường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, sử dụng, vận chuyển sản phẩm an toàn tại nơi làm việc và không thay thế cho bất kỳ đặc điểm chất lượng sản phẩm nào. Thông tin và các khuyến nghị được đề cập ở đây chỉ áp dụng khi sản phẩm được sử dụng đúng với mục đích được công bố. Người dùng hoặc tiếp nhận có trách nhiệm tự đảm bảo sản phẩm được sử dụng phù hợp với mục đích và không nên sử dụng sản phẩm với mục đích khác mà không tham khảo ý kiến từ NSRP. Người dùng có thể liên hệ NSRP để đảm bảo rằng tài liệu này là phiên bản mới nhất sẵn có từ NSRP. Việc sửa đổi hoặc sao chép toàn bộ hoặc một phần tài liệu này là không hợp lệ ngoại trừ trong phạm vi luật pháp yêu cầu.

Document list
No Name of the document Type of document Download
1 Phiếu an toàn hóa chất - Benzene

PDF

Download

2 Phiếu an toàn hóa chất - Para Xylene

PDF

Download

3 Phiếu an toàn hóa chất - Khí dầu mỏ hóa lỏng

PDF

Download

4 Phiếu an toàn hóa chất - Nhiên liệu hàng không (Jet A-1)

PDF

Download

5 Phiếu an toàn hóa chất - Hạt nhựa Polypropylene

PDF

Download

6 Phiếu an toàn hóa chất - Dầu diesel

PDF

Download

7 Phiếu an toàn hóa chất - Xăng RON 92

PDF

Download

8 Phiếu an toàn hóa chất - Xăng RON 95

PDF

Download

9 Phiếu an toàn hóa chất - Lưu huỳnh

PDF

Download

Notice

To read the documents, please fill the form below:

Không thể sao chép