Sản phẩm hóa dầu Sản phẩm lọc dầu
Polypropylene (PP) là chất hữu cơ, màu trắng, có độ bền cơ học cao và khả năng chống chịu hóa chất tốt. PP là sản phẩm hóa dầu có giá trị cao nhất của nhà máy và được dùng làm nguyên liệu để sản xuất chai lọ, bao bì, sợi dệt, màng bọc và các thiết bị dùng trong y tế. PP được sản xuất bằng phản ứng trùng hợp Propylene (C3H6) trong phân xưởng Polypropylen Unit (PPU). Nguyên liệu Propylene thu được từ sản phẩm của quá trình cracking tại cụm phân xưởng RFCC. Sản phẩm PP (từ phân xưởng PPU) là dạng hạt cứng, được đóng vào bao bì và xuất bán theo đường biển hoặc đường bộ.

Không thể sao chép