Sản phẩm hóa dầu Sản phẩm lọc dầu
Lưu huỳnh là chất (nguyên tố) vô cơ, một phi kim phổ biến, không mùi, không vị, hóa rắn ở nhiệt độ thường và có màu vàng chanh. Lưu huỳnh được sử dụng chính để sản xuất axit sunphuaric. Nó cũng được sử dụng trong ắc qui, bột giặt, lưu hóa cao su, thuốc diệt nấm, trong sản xuất các phân bón phốt phát. Các nguyên tố lưu huỳnh cũng được dùng sản xuất các loại diêm, thuốc súng và pháo hoa. Lưu huỳnh tồn tại dưới dạng các hợp chất trong dầu thô và các hợp chất này là sản phẩm phụ của các quá trình chế biến sâu dầu mỏ trong các phân xưởng như NHDS, KHDS, GOHDS, RHDS, RFCC. Lưu huỳnh nguyên tố được sản xuất bằng công nghệ Clause trong phân xưởng thu hồi lưu huỳnh SRU. Nguyên liệu sản xuất lưu huỳnh là từ các dòng khí chua thu được từ các phân xưởng thu hồi Amine (ARU), phân xưởng xử lý nước chua (SWS). Sản phẩm cuối cùng là lưu huỳnh nguyên tố dạng hạt, màu vàng, được xuất bán theo đường biển, đóng hạt và xuất bán theo đường biển.
Lưu Huỳnh

Không thể sao chép