Sản phẩm hóa dầu Sản phẩm lọc dầu
Khí dầu mỏ hoá lỏng (hay còn được gọi là gas – viết tắt là LPG), là hỗn hợp khí chủ yếu gồm Propan (C3H8) và Butan (C4H10) được hoá lỏng. LPG là sản phẩm có khổi lượng riêng nhẹ, nhiệt trị cao của nhà máy lọc hóa dầu và được sử dụng chính như là khí đốt trong nhà máy lọc dầu. Ngoài ra, LPG có thể được xuất bán như sản phẩm thương mại khi cần thiết. Quá trình sản xuất LPG: LPG chủ yếu được sản xuất và thu hồi từ phân đoạn đỉnh của tháp chưng cất khí quyển dầu thô (thu hồi tại phân xưởng thu hồi LPG – LRU) và từ sản phẩm của phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi cặn chưng cất khí quyển – RFCC (thu hồi tại phân xưởng xử lý khí chưa bão hòa – USGC). Ngoài ra, LPG cũng được thu hồi như là sản phẩm phụ trong phân xưởng Reforming xúc tác (CCR). Sau khi tinh chế, LPG sẽ được lưu trữ tại các bồn cầu dưới dạng hóa lỏng.

Không thể sao chép