Sản phẩm hóa dầu Sản phẩm lọc dầu
Dầu đốt (thường được gọi là dầu FO) là hỗn hợp hydrocarbon nặng nhất, thu được từ sản phẩm cracking phân đoạn cặn chưng cất khí quyển (từ tháp chưng cất dầu thô) ở phân xưởng Cracking xúc tác tầng sôi – RFCC. Dầu FO được sử dụng chính làm nhiên liệu trong các lò đốt trong nhà máy hoặc có thể xuất bán thương mại khi cần thiết (khi đó, dầu FO chỉ được xuất bán qua đường biển).

Không thể sao chép