Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn là một dự án trọng điểm quốc gia, áp dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất trên thế giới, có tổng vốn đầu tư lên tới 9 tỷ USD do công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) là chủ đầu tư, với các cổ đông góp vốn là các tập đoàn dầu khí lớn đến từ Nhật Bản, Cô-oét và Việt Nam. Dự án có thời gian vận hành là 70 năm, với mục đích nhằm đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 23/10/2013. Sau hơn 4 năm xây dựng, ngày 28/02/2018, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã tổ chức Lễ ký kết sự kiện sẵn sàng khởi động Nhà máy. Và ngay sau đó, nhà máy bước vào giai đoạn vận hành thử nghiệm. Song song với việc vận hành thử nghiệm các phân xưởng công nghệ, NSRP đã tiến hành vận hành các công trình bảo vệ môi trường theo đúng các cam kết nêu trong Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Sau một thời gian vận hành thử nghiệm ổn định, đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường, ngày 05/08/2019, dự án đã chính thức được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình Bảo vệ môi trường đối với một số công trình Bảo vệ môi trường Dự án “Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn”.

Thực hiện chủ trương “Không đánh đổi môi trường với phát triển kinh tế”, NSRP luôn luôn coi công tác bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu và đã đầu tư tổng cộng khoảng 300 triệu USD (gần 7000 tỷ đồng) riêng cho việc xây dựng và lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường, áp dụng các công nghệ tiên tiến của các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất phát thải vào môi trường không khí, nước và đất. Các nguồn thải phát sinh được xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của Tổ chức tài chính Quốc tế/Ngân hàng thế giới cũng như là các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Ngoài ra, thiết kế của Nhà máy đã được xem xét đến các đặc tính kết hợp nhằm tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và thu hồi nhiệt từ các quá trình sản xuất.

Quản lý chất lượng không khí
Quản lý chất lượng nước thải
Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
Giảm thiểu tiếng ồn

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí trong quá trình sản xuất, NSRP đã lắp đặt các thiết bị, công nghệ xử lý khí thải đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khí thải như: Thiết kế chiều cao ống khói phù hợp, lắp đặt các đầu đốt NOx nồng độ thấp cho các lò gia nhiệt, hệ thống khử NOx bằng xúc tác chọn lọc SCR, hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) và Hệ thống khử SOx bằng nước biển cho khí thải nồi hơi; Hệ thống khử NOx bằng xúc tác chọn lọc (SCR), hệ thống tháp rửa ướt khử SOx và lọai bỏ bụi trong khí thải lò đốt khí CO phân xưởng RFCC, phân xưởng thu hồi lưu huỳnh nhằm thu hồi tối đa lưu huỳnh lỏng từ khí chua, hệ thống thu hồi hơi Hydrocacbon cho khu vực xuất sản phẩm bằng xe bồn, khu vực bồn bể và cảng xuất sản phẩm.

Khí thải ra môi trường được giám sát thông qua hệ thống giám sát tự động bao gồm các thông số SOx, NOX, bụi…đã lắp đặt trên 20 ống khói theo đúng yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để đảm bảo các chỉ tiêu khí thải luôn đạt tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, NSRP cũng đã lắp đặt 03 trạm giám sát chất lượng không khí xung quanh tại các khu vực khác nhau trong của Nhà máy.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của NSRP được thiết kế bao gồm 2 dây chuyền xử lý song song với công suất xử lý của mỗi dây chuyền là 350 m3/giờ. Tất cả các dòng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất và sinh hoạt đều được thu gom và xử lý qua các công đoạn như: Xử lý bậc 1 – Cơ học (tách dầu sơ cấp và thứ cấp) và Hóa lý (keo tụ, tuyển nổi), Xử lý bậc 2 – Sinh học, Xử lý bậc 3 – Oxy hóa bằng ozone và Hóa lý (hấp phụ bằng than hoạt tính – keo tụ – lắng). Ngoài ra, HTXLNT còn có cụm xử lý kiềm thải và cụm oxy hóa bằng xúc tác để xử lý khí thải bay hơi từ các cụm xử lý. Nước thải sau khi xử lý được giám sát thông qua hệ thống giám sát tự động liên tục các thông số: Lưu lượng, Nhiệt độ, pH, COD, TSS, Tổng Ni-tơ, Tổng Phốt-pho, Phenol và Tổng dầu mỡ khoáng đã được lắp đặt tại hố xả thải.

Nước thải từ phân xưởng khử khoáng, từ hệ thống FGD và nước biển làm mát cũng được xử lý phù hợp và được giám sát thông qua hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với một số thông số đặc trưng trước khi thải ra ngoài môi trường tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.

Ngoài ra, định kỳ NSRP phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc chất lượng nước thải sau khi xử lý. Để đảm bảo các chỉ tiêu ô nhiễm đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 40: 2011/ BTNMT.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung và lò đốt bùn thải

Thực hiện theo yêu cầu của Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về việc quản lý chất thải nguy hại, NSRP đã đăng ký Sổ chủ nguồn thải Mã số QLCTNH: 38000296.T với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. NSRP có 18 kho lưu trữ chất thải nguy hại tạm tại nhiều vị trí trong khu công nghệ và 01 kho tập trung rộng 700m2 để lưu trữ chất thải trước khi chuyển cho Nhà thầu. NSRP đã ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn – NSEC để thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng chất thải nguy hại và thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động.

NSRP cũng đầu tư xây dựng 01 lò đốt tầng sôi công nghệ hiện đại của Nhật Bản, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam để xử lý bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung và dầu thải từ phân xưởng sản xuất hạt nhựa, Hệ thống xử lý khí thải của lò đốt bao gồm tháp làm lạnh nhanh đề kiểm soát sự hình thành Dioxin, thiết bị lọc bụi tay áo để thu hồi bụi và tháp khử hơi axit bằng kiềm loãng. Khí thải phát sinh được giám sát thông qua hệ thống quan trắc tự động cho các thông số Bụi tổng, SOx, NOx để đảm bảo khí thải trước khi xả vào môi trường luôn đáp ứng tiêu chuẩn xả thải tại QCVN 30:2012/BTNMT

Centralized hazardous waste building
Temporary hazardous waste shelter

Để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh, nhà máy đã bố trí các phân xưởng, thiết bị gây tiếng ồn lớn như nồi hơi, tuabin phát điện… nằm ở trung tâm nhà máy và sử dụng các thiết bị giảm âm để làm giảm tiếng ồn phát sinh. Bên cạnh đó, những người làm việc trong môi trường có tiếng ồn vượt quá 85 dB(A) đều được trang bị các thiết bị bảo vệ cá nhận phù hợp.

Hệ thống quản lý tích hợp ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

NSRP đã xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý tích hợp (IMS) theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. Tổ chức chứng nhận DNV-GL đã đánh giá và cấp chứng nhận hệ thống IMS tuân thủ tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001 bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2019.

Chính sách Chất lượng- Sức khỏe- An toàn và Môi trường đã được thiết lập và truyền đạt để hướng dẫn cho tất cả nhân viên ở tất cả các cấp của Nhà máy và đảm bảo định hướng chiến lược chung. Chính sách này cũng có sẵn cho tất cả các bên quan tâm theo yêu cầu.

Chính sách được công bố:

https://nsrp.vn/wp-content/uploads/2024/05/ISO-9001-Certificate-issued-by-SGS1.jpghttps://nsrp.vn/wp-content/uploads/2024/05/ISO-14001-Certificate-issued-by-SGS1.pnghttps://nsrp.vn/wp-content/uploads/2024/05/QHSEE-Policy-in-2024_signed-scaled.jpghttps://nsrp.vn/wp-content/uploads/2024/05/QHSEE-Objectives-in-2024_final-and-executed1.jpg

Không thể sao chép