Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) hướng tới trân trọng và nâng tầm con người trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh. Làm việc có trách nhiệm, đối với chúng tôi bao gồm trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng và hạn chế tác động từ các hoạt động của nhà máy tới cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của mình chất lượng cuộc sống của cộng đồng được nâng cao và sớm đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng các mục tiêu cụ thể cho hoạt động xã hội và cộng đồng của mình như sau:

  • Đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn thực hiện của Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế (IFC), đặc biệt là các tiêu chuẩn liên quan tới các vấn đề cộng đồng và xã hội như: di dân tái định cư, cơ chế giải quyết khiếu nại, theo dõi sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ phục hồi sinh kế.
  • Quản lý và giảm thiểu các rủi ro xã hội.
  • Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội, tiên phong đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.
Để thực hiện các mục tiêu trên, NSRP đã thành lập Phòng Xã hội và Cộng đồng ngay từ giai đoạn đầu của dự án, năm 2013. Nhiệm vụ chính của Phòng từ những năm đầu tiên là quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội của dự án liên quan trực tiếp đến cộng đồng chịu tác động từ công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư bao gồm: Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư - Quản lý dòng người lao động và sức khỏe cộng đồng - Quan hệ với cộng đồng và các bên liên quan - Cơ chế quản lý khiếu nại - Chương trình đầu tư chiến lược xã hội.

Quan hệ cộng đồng và các bên liên quan:

NSRP mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với chính quyền, cộng đồng địa phương như những hàng xóm tốt. Mục tiêu của chúng tôi là luôn cố gắng cập nhật các thông tin liên quan đến hoạt động có thể ảnh hưởng tới cộng đồng của nhà máy nhằm ghi nhận và xử lý các thắc mắc và lo ngại của người dân một cách kịp thời dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và trao đổi một cách cởi mở.

Từ năm 2018, khi NSRP chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại, chúng tôi đã và đang tập trung nhiều hơn tới khu vực cộng đồng xung quanh nhà máy, nơi chịu nhiều ảnh hưởng hơn từ quá trình xây dựng và vận hành của nhà máy.

Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư:

Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án diễn ra trong hai giai đoạn với khoảng 3.900 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, giai đoạn 1 (2008-2011) khoảng 396 ha (khu BEJK)  cho khu vực mặt bằng chính của dự án và giai đoạn 2 (2013-2015) khoảng 110 ha đất xen kẹp (khu C). Ở giai đoạn 1, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư được thực hiện bởi Chính quyền địa phương và tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên ở giai đoạn 2, theo yêu cầu của các Bên cho vay, ngoài quy định của Pháp luật Việt Nam, việc giải phóng mặt bằng và tái định cư đòi hỏi phải tuân thủ thêm Tiêu chuẩn thực hiện số 5 của IFC. Quá trình giải phóng mặt bằng và tái định cư khu C được tiến hành từ năm 2013 và đã hoàn thành vào 2015 với sự phối hợp và hỗ trợ của các bên liên quan. Sau khi di dời lên khu tái định cư, đời sống của người dân đã dần dần ổn định và cải thiện hơn so với trước đây.

Quản lý khiếu nại:

Cơ chế quản lý khiếu nại của NSRP nhằm hỗ trợ xây dựng và duy trì mối quan hệ hài hòa và tin cậy với các bên liên quan bằng việc tạo ra kênh tiếp nhận các khiếu nại, phàn nàn hợp lệ và xử lý một cách công bằng, minh bạch, kịp thời để đạt được sự đồng thuận chung. Theo đó, NSRP sẽ tiếp nhận và phản hồi tới các khiếu nại hợp lệ của người mà tin rằng họ bị ảnh hưởng từ hoạt động của nhà máy hoặc mong muốn tìm kiếm thông tin cũng như những hành động hỗ trợ từ phía nhà máy. Ngoài ra, để có thể kịp thời theo dõi các phản ứng của cộng đồng đối với hoạt động của nhà máy và giảm thiểu các rủi ro, chúng tôi duy trì hoạt động đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận và xử lý tất cả các phàn nàn và phản hồi của người dân địa phương.

Quản lý dòng người lao động và sức khỏe cộng đồng:

Trong mỗi giai đoạn của dự án từ xây dựng, vận hành thử, vận hành chính thức và cả hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, hàng trăm nhà thầu đã điều động hàng chục ngàn lao động tới làm việc tại NSRP. Ngoài việc mang lại các cơ hội để thúc đẩy việc mua bán, tuyển dụng địa phương thì đây cũng là thách thức đối với các rủi ro về xã hội và sức khỏe cộng đồng. Chính vì thế, chúng tôi theo dõi và quản lý dòng người lao động của các nhà thầu nhằm tối đa hóa những lợi ích có thể mang lại, đồng thời giảm thiểu các rủi ro không mong đợi cho cộng đồng địa phương. Chúng tôi tiến hành xác định và giám sát các khu nhà ở công nhân, khuyến khích các nhà thầu thực hiện mua sắm, tuyển dụng địa phương và thực hiện các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về sức khỏe cho người dân và cả công nhân của dự án.

Đầu tư xã hội chiến lược:

Kể từ năm 2014, NSRP đã thiết kế và thực hiện Chương trình đầu tư xã hội chiến lược nhằm hỗ trợ phục hồi sinh kế cho cộng đồng bị ảnh hưởng theo tiêu chuẩn của IFC và nhằm quản lý các rủi ro xã hội, gia tăng sự chấp thuận xã hội đối với NSRP.

Trong khuôn khổ chương trình, NSRP đã thực hiện hàng chục dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cho cộng đồng từ hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối việc làm tới hỗ trợ nâng cao kỹ năng kinh doanh, kỹ thuật nông nghiệp, hỗ trợ giáo dục và phát triển sức khỏe cộng đồng…

Hiện tại, chương trình đầu tư xã hội chiến lược của NSRP tập trung vào 03 mảng chính gồm (1) An toàn và sức khỏe cộng đồng (2) Hỗ trợ giáo dục và đào tạo, và (3) Hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng.

Một trong những giá trị cốt lõi trong việc thực hiện TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI của NSRP là quan tâm và chăm lo tới cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng xung quanh nhà máy. Quản lý rủi ro và tác động từ các hoạt động của nhà máy, tạo sự đồng thuận xã hội và phát triển cộng đồng bền vững là chiến lược lâu dài của NSRP.

Không thể sao chép