Tại NSRP, chúng tôi luôn đề cao và tôn trọng các giá trị xã hội và giá trị con người trong các hoạt động của Công ty. Trong phạm vi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chúng tôi luôn nỗ lực mang lại những giá trị tích cực cho địa phương cũng như các vấn đề môi trường xã hội tại địa bàn hoạt động của Công ty. Chúng tôi hướng tới việc mang lại những lợi ích thiết thực, cải thiện sinh kế và đạt được sự phát triển một cách bền vững cho cộng đồng dân cư. Do đó, NSRP đã đặt ra mục tiêu trong các hoạt động Xã hội và Cộng đồng của Công ty như sau:

  • Đảm bảo tuân thủ đúng các Tiêu chuẩn thực hiện của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) theo yêu cầu của các Bên cho vay tại Kế hoạch hành động môi trường và xã hội, đặc biệt là các vấn đề về mặt xã hội cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án bao gồm: tái định cư cho các hộ dân, quản lý khiếu nại, giám sát sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ phục hồi sinh kế;
  • Quản lý và hạn chế các rủi ro về mặt xã hội cho cộng đồng dân cư cũng như NSRP;
  • Nâng cao hình ảnh của NSRP, là một doanh nhiệp có trách nhiệm, chủ động đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của Việt Nam nói chung.
Là một bộ phận của Ban Sức khỏe, An toàn, An ninh, Môi trường và Xã hội, phòng Xã hội và Cộng đồng đã được thành lập từ rất sớm, ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho xây dựng nhà máy năm 2012. Các công việc của phòng Xã hội và Cộng đồng chủ yếu là thực hiện và xử lý các hoạt động liên quan giữa NSRP và cộng đồng xung quanh nhà máy, cũng như ở các khu vực tái định cư, cụ thể như sau

Thu hồi đất và tái định cư:

Chúng tôi giám sát và đảm bảo việc thực hiện kế hoạch di dân tái định cư cho khu C được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và các Tiêu chuẩn thực hiện quốc tế. Với sự hỗ trợ và hợp tác từ chính quyền địa phương từ đầu năm 2013, tất cả các hoạt động liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng ở khu C hiện đã hoàn thành. Bên cạnh đó, đời sống của người dân sau khi chuyển lên khu vực tái định cư đã dần đi vào ổn định và có thể tiếp cận được đầy đủ các tiện ích cơ bản như điện, nước, giáo dục và y tế.

Quản lý dòng người vào dự án:

Chúng tôi giám sát và quản lý dòng người nhập cư để thực hiện dự án từ các nhà thầu để tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng. Ở các giai đoạn khác nhau của Dự án, từ giai đoạn xây dựng, vận hành thử, vận hành chính thức đến bảo trì, bảo dưỡng, hàng chục nghìn công nhân đã được hàng trăm nhà thầu huy động để thực hiện các công việc trong nhà máy. Các công việc này đã mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho địa phương, tuy nhiên cũng mang theo cả những thách thức về mặt xã hội và sức khỏe cho cộng đồng. Để quản lý một cách có hiệu quả dòng người nhập cư, chúng tôi đã thực hiện một số các hoạt động bao gồm: sơ đồ hóa để quản lý các khu nhà ở công nhân, khuyến khích việc mua sắm và tuyển dụng người địa phương và thực hiện các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe cho công nhân và người dân địa phương.

Quan hệ cộng đồng:

Chúng tôi xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền và cộng đồng địa phương. Trong đó, thường xuyên nhất là cộng đồng 04 xã bị ảnh hưởng bao gồm: Nguyên Bình, Mai Lâm, Hải Yến và Tĩnh Hải. Mối quan hệ được xây dựng dựa trên tinh thần tôn trọng giữa các bên, chia sẻ thông tin một cách kịp thời và minh bạch. Các thông tin về các dự án tới cộng đồng cũng như hoạt động của nhà máy luôn được chúng tôi thông báo một cách kịp thời và đầy đủ đến cộng đồng, đồng thời đảm bảo những mối quan tâm của cộng đồng luôn được lắng nghe và giải quyết một cách thấu đáo.

Quản lý khiếu nại:

Trong khuôn khổ trách nhiệm của Công ty, chúng tôi giám sát, xác minh và xử lý các khiếu nại liên quan đến NSRP. Ngoài việc phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để giải quyết các khiếu nại của công nhân, chúng tôi cũng hỗ trợ thúc đẩy tiến độ giải quyết các khiếu nại có liên quan tới các cơ quan nhà nước. Để giám sát và nắm bắt kịp thời các phản hồi từ cộng đồng về hoạt động của nhà máy nhằm giảm thiểu rủi ro xã hội, chúng tôi đã thiết lập và vận hành đường dây nóng 24/7 với nhiệm vụ tiếp nhận, nắm bắt và xử lý tất cả các phản hồi, phàn nàn từ phía cộng đồng.

Đầu tư xã hội chiến lược và phục hồi sinh kế:

Chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng nhằm hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng phục hồi sinh kế theo như yêu cầu của các Bên cho vay và các Tiêu chuẩn thực hiện của Tổ chức Tài chính Quốc tế. NSRP hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thích ứng được với sự thay đổi về bối cảnh kinh tế và xã hội tại khu vực để hướng tới phục hồi và phát triển sinh kế một cách bền vững, cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân thông qua việc thực hiện các dự án của chương trình đầu tư xã hội chiến lược như: các dự án thăm khám sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ sinh kế cho người có tuổi, học bổng cho học sinh, sinh viên của các gia đình bị ảnh hưởng, xây dựng mô hình nông nghiệp quy mô nhỏ, sáng kiến cộng đồng, đào tạo nghề, hỗ trợ người tìm việc, v.v.

Thông qua các chương trình và các hỗ trợ khác nhau, NSRP cam kết cùng chung tay giải quyết các vấn đề cần sự ưu tiên phát triển trong cộng đồng, giảm thiểu các rủi ro về mặt xã hội, cũng như tạo dựng sự đồng thuận của cộng đồng nhằm mang lại sự phồn vinh và phát triển xã hội.