nsrp
thông báo kế hoạch bán hàng
Tin tức khác
News releases
11.10.2023
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành trở lại, sẵn sàng đảm bảo nguồn cung năng lượng bền vững cho thị trường việt nam
Xem chi tiết
20.09.2023
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn bám sát đường găng tiến độ, hoàn thành 70% kế hoạch bảo dưỡng tổng thể
Xem chi tiết
16.08.2023
Thông cáo báo chí về Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn và Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn
Xem chi tiết
25.07.2023
Thông cáo báo chí về Kế hoạch bảo dưỡng tổng thể lần I của NSRP: Nâng cao an toàn sản xuất và thúc đẩy tham vọng tăng trưởng của Việt nam
Xem chi tiết
16.01.2023
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn khôi phục 100% công suất hoạt động sau khi hoàn thành công việc sửa chữa tại phân xưởng RFCC
Xem chi tiết
25.10.2022
NSRP cam kết đảm bảo nguồn cung các sản phẩm xăng dầu cho thị trường trong nước
Xem chi tiết
21.07.2022
Thông cáo báo chí về việc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đạt mốc cung cấp 20 triệu tấn sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam
Xem chi tiết
03.07.2019
Thông cáo báo chí về việc bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc của công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn
Xem chi tiết
10.12.2018
Thông cáo Báo chí ngày 10 tháng 12 năm 2018: Dự án khu liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn bắt đầu vận hàng thương mại
Xem chi tiết
30.11.2018
Thông cáo báo chí về các bài viết có nội dung liên quan tới “Kiểm toán chuyển hồ sơ sai phạm tại Lọc hóa dầu Nghi Sơn sang công an điều tra”
Xem chi tiết
09.05.2018
Thông cáo báo chí về lô sản phẩm thứ hai của công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn
Xem chi tiết

Không thể sao chép