Trở thành nhà cung cấp của NSRP

Trở thành NCC của NSRP được thiết kế để hướng dẫn các nhà sản xuất và nhà thầu Thương mại thông qua quy trình trở thành NCC của NSRP. NSRP mời NCC trải nghiệm cơ hội phát triển cùng NSRP với vai trò là một đối tác đồng hành tin cậy. Vì mục đích này, NSRP cẩn thận lựa chọn đối tác đồng hành thông qua các quy trình lựa chọn NCC, ưu tiên chất lượng sản phẩm và dịch vụ liên quan. NSRP cũng xem xét chi phí và độ tin cậy khi giao hàng để đảm bảo vận hành cho nhà máy.

Hướng dẫn

Đánh giá năng lực

Các nhà cung cấp cần hoàn thành quá trình đánh giá năng lực để tham gia các gói thầu của NSRP

Tài liệu hướng dẫn icon
2

Trung tâm hỗ trợ NSRP

Hỗ trợ khi sử dụng hệ thống SAP Ariba.
thumbnail

Câu hỏi thường gặp

icon SAP Ariba là gì?

SAP Ariba là nền tảng quản lý nhà cung cấp và hoạt động mua hàng. Nhà cung cấp và người mua hàng có thể kết nối và hợp tác kinh doanh thông qua nền tảng này.

icon Ariba có yêu cầu phí đăng ký để tạo tài khoản không?

Người sử dụng sẽ không mất phí khi đăng ký và sử dụng SAP Ariba.

icon Làm cách nào để nhà cung cấp truy cập Cổng thông tin cho nhà cung cấp SAP Ariba?

Nhà cung cấp có thể truy cập cổng thông tin dành cho nhà cung cấp thông qua trang web supplier.ariba.com.

icon Các nhà cung cấp sẽ nhận được thông báo từ hệ thống SAP Ariba của NSRP như thế nào?

Mọi thông báo liên quan đến SAP Ariba của NSRP sẽ được gửi đên email mà nhà cung cấp đăng ký với NSRP.

icon Tôi phải liên hệ với ai để được hỗ trợ về hệ thống SAP Ariba?

Vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ NSRP:
– Email: vendor.management@nsrp.com.vn
– Viễn thông: +84 (0) 237 8738 540/ Ext: 5046

thumbnail
Videos
Tài liệu
icon

Trở thành nhà cung cấp của NSRP

icon

Trở thành nhà cung cấp của NSRP

icon

Trở thành nhà cung cấp của NSRP

icon

Trở thành nhà cung cấp của NSRP

icon

Trở thành nhà cung cấp của NSRP

icon

Trở thành nhà cung cấp của NSRP

Không thể sao chép