Trở lại danh sách tin tức
Phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm của ngành năng lượng Việt Nam

Nguồn

Sau Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được ban hành, ngày 2/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 270/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Ảnh minh họa

Danh mục các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng bao gồm:

1. Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

2. Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2.

3. Thủy điện Hòa Bình (mở rộng).

4. Thủy điện Ialy (mở rộng).

5. Thủy điện Trị An (mở rộng).

6. Thủy điện Tích năng Bác Ái.

7. Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

8. Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

9. Nhà máy Nhiệt điện LNG Hiệp Phước (giai đoạn 1).

10. Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An 1.

11. Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An 2.

12. Nhà máy Thuỷ điện Tích năng Phước Hoà.

Bên cạnh 12 dự án nguồn điện nêu trên là các chuỗi dự án khí, điện:

1. Chuỗi dự án khí, điện Lô B – Ô Môn.

2. Chuỗi dự án khí, điện Cá Voi Xanh.

3. Chuỗi dự án khí, điện LNG Sơn Mỹ.

Trong danh mục còn có các dự án kho LNG và nhà máy điện sử dụng LNG làm nhiên liệu tại: Quảng Ninh, Thái Bình, Nghi Sơn, Hải Lăng (giai đoạn 1), Cà Ná, Bạc Liêu.

Về các dự án lưới điện gồm có:

– Các dự án liên kết lưới điện Bắc – Trung, tăng cường năng lực truyền tải và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn (15 dự án).

– Các dự án lưới điện đồng bộ và giải tỏa công suất các dự án nguồn điện (6 dự án).

– Các dự án lưới điện giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện phía Bắc và tăng cường mua điện từ Trung Quốc (4 dự án).

– Các dự án lưới điện phục vụ mua điện từ Lào (3 dự án).

Về dự án lọc hóa dầu gồm có: Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Tổ hợp hóa dầu Miền Nam (Long Sơn).

Ngoài ra, trong danh mục còn có các chương trình và đề án thí điểm như sau:

1. Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

2. Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025.

3. Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.

Trong Quyết định phê duyệt, Chính phủ cũng lưu ý: Trong quá trình thực hiện (nếu cần sửa đổi, bổ sung), Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp ý kiến, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp yêu cầu thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép