Trở lại danh sách tin tức
9 tháng đầu năm 2020: PV GAS đạt lợi nhuận sau thuế hơn 6.000 tỷ đồng

Nguồn

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ 9 tháng đầu năm 2020 với tổng doanh thu ước đạt gần 49.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 6.000 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm nay, PV GAS triển khai thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện gặp nhiều bất lợi như: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài và lan rộng đã tác động/ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đều đình đốn, nhu cầu nhiên liệu sụt giảm, trong đó có khí và LPG. Giá dầu, giá CP giảm từ tháng 2, liên tục giảm sâu trong tháng 3, 4/2020. Giá dầu Brent trung bình 9 tháng đầu năm 41 USD/thùng (bằng 68% giá kế hoạch); giá CP của LPG trung bình 9 tháng đầu năm 396 USD/tấn (bằng 94% giá kế hoạch). Bên cạnh đó, sản lượng từ nguồn khí Nam Côn Sơn suy giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019; một số dự án lớn có tiến độ sát và phức tạp, quá trình triển khai có nhiều phát sinh phải xử lý, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong triển khai; …

Mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể Lãnh đạo và CBCNV, PV GAS đã không ngừng cố gắng để vượt qua những khó khăn, đảm bảo hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chính kế hoạch 9 tháng đầu năm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao, trong đó chỉ tiêu sản lượng vượt kế hoạch từ 3-51%, chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch từ 7-64%

PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD 9 tháng năm 2020

Cụ thể, PV GAS đã tiếp nhận 6.978,3 triệu m3 khí ẩm, bằng 101% kế hoạch 9 tháng; Sản xuất và cung cấp gần 6.800 triệu m3 khí khô, bằng 103% kế hoạch 9 tháng; Sản xuất và kinh doanh gần 1.450 ngàn tấn LPG, bằng 151% kế hoạch 9 tháng và hoàn thành kế hoạch cả năm 2020; Sản xuất và cung cấp 44,5 ngàn tấn condensate, bằng 109% kế hoạch 9 tháng.

Với kết quả đó, 9 tháng đầu năm 2020, PV GAS ghi nhận tổng doanh thu ước đạt gần 49.500 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch 9 tháng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.575 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch 9 tháng; Lợi nhuận sau thuế đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch 9 tháng; Nộp Ngân sách Nhà nước ước đạt trên 3.500 tỷ đồng, bằng 164% kế hoạch 9 tháng và hoàn thành kế hoạch cả năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ 32%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 13%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản 10%.

Như vậy, đến thời điểm này, PV GAS đã hoàn thành kế hoạch năm 2020 ở 2 chỉ tiêu là sản xuất kinh doanh LPG và nộp Ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, các chỉ tiêu tài chính trong 9 tháng đầu năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do sản lượng khí vào bờ giảm 12%, giá dầu Brent trung bình giảm 37%, giá dầu FO trung bình giảm 40%, giá CP trung bình của LPG giảm 10%.

Trong tháng 9 vừa qua, PV GAS cũng đã thực hiện xong công tác bảo dưỡng sửa chữa lớn – Turn Around các hệ thống khí, đảm bảo an toàn, chất lượng, đáp ứng tiến độ, không gián đoạn sản xuất.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép