Trở lại danh sách tin tức
Bolivia phát hiện mỏ dầu khí mới

Nguồn

Ngày 22/12, Công ty Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) đã xác nhận việc phát hiện ra 13,7 triệu thùng dầu và 76,8 tỷ feet khối khí tự nhiên, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông.

Giếng Yarará-X1

Phát hiện này được thực hiện thông qua khoan thăm dò ở giếng Yarará-X1, Yapacaní, thuộc khu vực Santa Cruz. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Bolivia, Franklin Molina, cho đây là một thành công, giúp đất nước có thêm nhiều nhiên liệu.

Dự án hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẽ cho phép bắt đầu sản xuất với sản lượng ban đầu từ 300 đến 400 thùng mỗi ngày.

Ông Molina cho biết giếng Yarará-X1cũng sẽ bắt đầu cung cấp cho các nhà máy lọc dầu, vì những khám phá như thế này nhằm mục đích cung cấp an ninh năng lượng cần thiết để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Bộ trưởng Năng lượng Boliva thông báo rằng nhà nước sẽ đảm bảo nguồn lực cho kế hoạch thăm dò, đồng thời đang xây dựng kế hoạch phát triển các biện pháp khuyến khích trong các mỏ còn lại để tăng sản lượng.

Ông Molina nói rằng cam kết này sẽ đi kèm với các quy tắc nhất định đối với việc phát triển các ưu đãi về dầu mỏ của Bolivia, điều này rất quan trọng vì nó sẽ đảm bảo sự khởi đầu về độc lập nhiên liệu lỏng của Bolivia.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép