Trở lại danh sách tin tức
Chiến lược “xanh – sạch” của PVPower
Nguồn
Với việc góp vốn thành lập Công ty CP Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PV Power REC), Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã thể hiện sự sẵn sàng, quyết tâm tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện. Chính vì vậy, ngành năng lượng đã và đang hướng tới phát triển các dự án điện sử dụng LNG, năng lượng tái tạo (NLTT) như điện gió, điện mặt trời…

Chiến lược “xanh – sạch” của PVPower

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cũng như phát triển NLTT,

PV Power đã hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, trong đó tập trung phát triển nhiệt điện khí (bao gồm LNG), đẩy mạnh phát triển NLTT (điện mặt trời, điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện…

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, PV Power sẽ góp vốn thành lập công ty cổ phần/liên kết để triển khai đầu tư các dự án, trong đó dự án điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời lòng hồ, điện gió… khoảng

55 MW. Trong 10 năm tiếp theo, PV Power sẽ tập trung tìm kiếm, nghiên cứu góp vốn đầu tư các dự án NLTT khả thi, mục tiêu đến năm 2035 tham gia góp vốn để đầu tư thêm 1.000 MW NLTT (trong đó phấn đấu 800 MW được đưa vào vận hành).

Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các dự án NLTT trong giai đoạn hiện nay tuy có nhiều thuận lợi từ các cơ chế chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, song PV Power vẫn phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn, thách thức như sự mất đồng bộ giữa phát triển nguồn điện mặt trời, điện gió đã gây ra các “điểm nghẽn” về truyền tải điện; cơ chế chính sách cho việc đầu tư các dự án NLTT chưa đồng bộ, phù hợp; giá điện còn chưa thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư; các địa phương có tiềm năng phát triển NLTT còn bị động trong hỗ trợ phát triển NLTT… Những vướng mắc, rào cản đó nếu không được sớm khắc phục, việc phát triển các nguồn NLTT sẽ không phát huy được hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực xã hội và làm nản lòng các nhà đầu tư.

Để thúc đẩy phát triển NLTT, PV Power đã đề xuất Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiến nghị với Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ như cơ chế hạn ngạch, cơ chế giá cố định, cơ chế đấu thầu, cơ chế cấp chứng chỉ. Ngoài ra, cần quan tâm tới hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư NLTT nhằm khai thác được các công nghệ mới và phù hợp với xu thế giảm giá thành NLTT đã và đang định hình trên thế giới…

Nếu có chính sách hỗ trợ hợp lý, NLTT sẽ là một giải pháp hiệu quả, đóng góp lớn cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giải bài toán thiếu điện cho phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tới.

Với những lợi thế đang có, PV Power tự tin tham gia vào lĩnh vực NLTT, chủ động góp phần tạo nguồn năng lượng “xanh – sạch” cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép