Trở lại danh sách tin tức
Chính quyền Tổng thống J. Biden tạm dừng cấp phép khoan dầu khí

Nguồn

Chính quyền Tổng thống J. Biden quyết định tạm dừng cấp phép khoan dầu khí và cho thuê đất liên bang mới trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đang có hợp đồng thuê đất vẫn được sử dụng 5.600 giấy phép khoan đã được cấp tránh gián đoạn hoạt động khai thác.

Chính quyền Tổng thống J. Biden tạm dừng cấp phép khoan dầu khí

Đây chỉ là biện pháp tạm thời, về dài hạn, sẽ phải tìm ra cách trung hòa giữa chính sách ngừng mở rộng diện tích đất dầu khí liên bang và hỗ trợ khai thác chung. Hiện tỷ trọng dầu thô khai thác trên đất/biển liên bang chiếm tới 22% (2,7 triệu bpd). Việc hạn chế phát triển dầu khí trên đất liên bang (toàn bộ khu vực ngoài khơi và 1/5 đất liền) sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế và có thể đưa nước Mỹ quay trở lại kỷ nguyên nhập khẩu ròng dầu.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép