Trở lại danh sách tin tức
Exxon Mobil và Total cùng phát triển mỏ khí khổng lồ tại Mozambique

Nguồn

Exxon Mobil và Total đang đàm phán lại về trình tự phát triển mỏ khí khổng lồ tại Mozambique.

Exxon muốn tăng tỷ lệ khai thác khí rẻ (từ nguồn tập trung) để có cơ sở thuyết phục nhà đầu tư đưa ra quyết định (FID) cho nhà máy Rovuma LNG công suất 15,2 triệu tấn/năm trị giá 30 tỷ USD. Trong khi đó Total đã đưa ra FID đối với nhà máy Mozambique LNG công suất 12,9 triệu tấn/năm trị giá 20 tỷ USD của mình vào tháng 6/2019.

Theo thỏa thuận hiện nay, ký bởi Eni và Anadarko vào năm 2017 sau đó bán lại cho Total và Exxon, trong giai đoạn đầu khối lượng khai thác sẽ đạt 24 TCF (680 tỷ m3) từ nguồn trữ lượng tập trung/phi tập trung với tỷ lệ 50/50. Exxon muốn đàm phán nâng tỷ lệ này lên 70/30. Chính phủ Mozambique thông qua công ty dầu khí quốc gia ENH sở hữu 10% dự án Rovuma LNG và 15% Mozambique LNG.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép