Trở lại danh sách tin tức
Hàn Quốc dành 6,4 triệu USD hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động tiết tiệm năng lượng

Source

Ngày 20/4, Hội thảo khởi động dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh” diễn ra tại Hà Nội.

Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp ưu tiên hàng đầu trong bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam. Trong đó, công nghiệp là lĩnh vực tiêu thụ nhiều điện năng nhất trong cơ cấu nền kinh tế, chiếm hơn 50% tổng tiêu thụ điện. Đây cũng là lĩnh vực được dự báo còn nhiều dư địa tiết kiệm năng lượng, với khoảng từ 25 – 30%.

Theo đánh giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nếu 2.900 cơ sở tiêu thụ điện trọng điểm tiết kiệm chỉ 2% lượng điện năng tiêu thụ thì mỗi năm cả nước sẽ tiết kiệm được 1,4 tỷ kWh.

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Để phát triển ổn định kinh tế – xã hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình hành động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tăng trưởng xanh.  Trong đó nổi bật là Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030. Cùng với đó, Việt Nam đang nỗ lực chung tay với cộng đồng thế giới trong công cuộc ứng phó biến đổi khí hậu, với việc tham gia vào Thỏa thuận Paris.

Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp

Để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu này, trong những năm qua, Bộ Công Thương và Chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, giai đoạn 2018 – 2019, Bộ Công Thương hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam thực hiện dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp”. Dự án đã góp phần tích cực trong việc xây dựng năng lực cho các cơ quan, đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm nâng cao năng lực cho các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) về tìm kiếm dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng; kết nối các doanh nghiệp công nghiệp với đơn vị ESCO và đơn vị giải pháp tài chính thực hiện các dự án; khuyến nghị chính sách; thực hiện kiểm toán năng lượng tại một số cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm.

Tiếp nối thành công này, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức KOICA tiếp tục hợp tác trong dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh”. Mục tiêu của dự án nhằm giảm cường độ năng lượng bằng cách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp; đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính.  Bên cạnh đó, khảo sát, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh để đóng góp hiệu quả vào Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, góp phần đạt mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

Dự án được triển khai từ 2021 – 2025 bao gồm 5 hợp phần chính với tổng kinh phí 6,4 triệu USD từ nguồn ODA không hoàn lại do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Dự án tập trung vào hoạt động: thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư sử dụng năng lượng hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp từ đó tìm kiếm dự án tiềm năng và nguồn tài chính để đầu tư dự án tiết kiệm năng lượng ở doanh nghiệp công nghiệp; xây dựng và sửa đổi khung pháp lý quy định định mức tiêu hao năng lượng cho lĩnh vực tiêu hao nhiều năng lượng, hướng dẫn kỹ thuật về tăng trưởng xanh cho một số ngành, lĩnh vực.

Đồng thời, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng, đơn vị tư vấn và công ty dịch vụ tiết kiệm năng lượng về công nghệ tiết kiệm năng lượng, đầu tư và quản lý tài chính dự án tiết kiệm năng lượng; xây dựng kế hoạch hành động cấp tỉnh, lĩnh vực về tăng trưởng xanh để đảm bảo thống nhất với Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh; quảng bá tuyên truyền kết quả hoạt động của dự án.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép