Trở lại danh sách tin tức
Hydro tái tạo có thể đem lại nguồn thu 425 tỷ USD cho Vương quốc Anh vào năm 2050

Nguồn

Hội đồng công nghiệp gió ngoài khơi (OWIC) và Tổ chức Offshore Renewable Energy (ORE) tại Anh vừa đưa ra báo cáo về giải pháp tích hợp cho phát triển điện gió ngoài khơi và sản xuất hydro tại Vương quốc Anh (Offshore Wind and Hydrogen: Solving the Integration Challenge report).

Hydro tái tạo có thể đem lại nguồn thu 425 tỷ USD cho Vương quốc Anh vào năm 2050

Theo báo cáo này, hydro đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng linh hoạt và cân bằng năng lượng trong ngắn và dài hạn, đồng thời là cần thiết để tích hợp năng lượng gió ngoài khơi vào hệ thống năng lượng Vương quốc Anh. Báo cáo cho thấy, công nghiệp hydro tái tạo của nước này có thể tạo ra doanh thu 320 tỷ bảng Anh (hơn 425,6 tỷ USD) và tạo ra 120.000 việc làm vào năm 2050.

Cũng đến năm 2050, hydro tái tạo sản xuất từ nguồn điện gió ngoài khơi sẽ rẻ hơn hydro sản xuất từ metan, ứng dụng công nghệ thu gom và lưu trữ carbon. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, nhóm tác giả của báo cáo kêu gọi sự tham gia của Chính phủ Anh nhằm xây dựng một chiến lược quốc gia mới để hỗ trợ cung và cầu đối với ngành công nghiệp hydro. Điều này bao gồm cách tiếp cận tích hợp sản xuất điện gió và sản xuất hydro bằng những quy định và cơ chế chính sách phù hợp.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép