Trở lại danh sách tin tức
Kế hoạch của Chevron những năm tới có gì đặc biệt?

Nguồn

Chevron lên kế hoạch cắt giảm đầu tư năm 2021 xuống 14 tỷ USD, ngang với mức thực hiện năm nay.

Kế hoạch trung hạn đến năm 2025 cũng được điều chỉnh giảm từ 19 – 22 tỷ USD/năm xuống 14 – 16 tỷ USD/năm, phù hợp với xu hướng chung thế giới.

Trong năm 2021, công ty dự kiến chi 5 tỷ USD cho lĩnh vực E&P tại Mỹ và 6,5 tỷ USD cho các dự án nước ngoài.

Đối với lĩnh vực downstream, Chevron sẽ phân bổ 1,2 tỷ USD tại Mỹ và 900 triệu USD quốc tế.

Trong năm 2020, Chevron đã cắt giảm 6 tỷ USD đầu tư so với kế hoạch ban đầu, chưa bao gồm khoản 5 tỷ USD mua lại công ty Noble Energy.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép