Trở lại danh sách tin tức
Lợi nhuận năm 2021 của Vietsovpetro vượt hơn 73% kế hoạch

Source

Năm 2021, Liên doanh dầu khí Việt Nga Vietsovpetro đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, tài chính được giao; trong đó lợi nhuận hai phía vượt hơn 73% kế hoạch.

Theo Vietsovpetro, năm 2021, doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện rất khó khăn. Khai thác dầu khí ngày càng phức tạp, sản lượng khai thác tiếp tục suy giảm tại Lô 09-1, trong khi các phát hiện dầu khí mới hầu hết là các mỏ cận biên, các khu vực triển vọng còn lại có điều kiện địa chất hết sức phức tạp, tiềm năng dầu khí thấp. Bên cạnh đó, giá dầu biến động không ổn định, thị trường cung cấp dịch vụ, vật tư thiết bị tăng giá gây trở ngại trong mua sắm đảm bảo sản xuất, đặc biệt, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, lan rộng và diễn biến phức tạp, có nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất.

Tuy nhiên, với chủ động triển khai các giải pháp linh hoạt, đồng bộ và sự hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Zarubeznheft, Vietsovpetro đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Giám Đốc thứ nhất Bondarenko V.A cho biết, năm 2021, Vietsovpetro đã kết thúc thi công 6 giếng; gia tăng sản lượng vượt 8,8% kế hoạch. Về khai thác dầu khí, tổng sản lượng khai thác dầu cán mốc mục tiêu sớm hơn 19 ngày, chỉ tiêu sản lượng khai thác khí thiên nhiên cũng đã hoàn thành trước 1 tháng so với kế hoạch.

Ảnh dầu giếng CTC-1 mỏ Cá Tầm. Ảnh: Vietsovpetro

Đến hết năm 2021, Vietsovpetro khai thác được 3 triệu 165 nghìn tấn dầu, vượt trên 165 nghìn tấn, tương đương vượt 5,5% chỉ tiêu được giao. Vietsovpetr đã hoàn thành vượt mức cả hai nhiệm vụ khai thác bổ sung do Hội đồng 53 giao cho: Sản lượng khí thiên nhiên đạt 82,3 triệu m3 (vượt 7,4% kế hoạch). Cung cấp về bờ hơn 0,91 tỷ m3 khí, trong đó từ Lô 09-1 đạt 266 triệu m3 (vượt 9,7% kế hoạch).

Trong năm 2021, Vietsovpetro đã kết thúc thi công và đưa vào vận hành 34 công trình biển thuộc xây dựng cơ bản tại các mỏ của Vietsovpetro, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn và hiệu quả. Đáng chú ý, công trình BK-18A và BK-19 đã hoàn thành và đưa vào khai thác trước thời hạn. Việc hoàn thành vượt tiến độ 2 công trình này trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy và ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã góp phần quan trọng ngăn chặn đà suy giảm sản lượng dầu khai thác, ông Bondarenko V.A cho biết.

Với những nỗ lực đó, Vietsopetro đã hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu tài chính trong năm 2021. Theo đó, tổng doanh thu từ hoạt động dầu khí (gồm Lô 09-1 và 09-3/12 – phần Vietsovpetro) đạt hơn 1 tỷ 684 triệu USD (vượt 49% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận hai phía đạt 1 tỷ 64 triệu USD (vượt 55% kế hoạch), riêng phần thu ngân sách nhà nước đạt 922 triệu USD, vượt 317 triệu USD so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận hai phía đạt 282,5 triệu USD, vượt 73,2% kế hoạch.

Trong năm 2021, Vietsovpetro đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo kiểm soát dòng tiền, tối ưu hóa chi phí. Vietsovpetro đã tăng cường tự thực hiện những công việc trong khả năng, giảm thiểu thuê ngoài, huy động tối đa hàng hóa vật tư trong kho đưa vào sản xuất, tối ưu hóa hệ số luân chuyển vật tư thiết bị, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả. Kết quả thực hiện “Chương trình tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2021” với giá trị tối ưu chi phí đạt trên 17 triệu USD (tăng 7,5 triệu USD, vượt 80% so với kế hoạch đề ra; đảm bảo cân đối được ngân sách cho hoạt động sản xuất của Vietsovetro trong năm 2021.

Tổng Giám Đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết, nghị quyết Hội đồng 54 đã giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất chính năm 2022 cho Vietsovpetro là: Khai thác dầu/condensate 2.901 nghìn tấn, trong đó Lô 09-1 là 2.800 nghìn tấn, Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) là 101 nghìn tấn; sản lượng khí thiên nhiên 65,4 triệu m3; kế hoạch gia tăng sản lượng đạt 2.800 nghìn tấn.

Vietsovpetro phải đảm bảo tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình RC-RB1 và RC-10 với mục tiêu khai thác dòng dầu đầu tiên trong quý IV/2022; kế hoạch doanh thu bán dầu khí tại Lô 09-1 đạt 1,31 tỷ USD trên cơ sở giá dầu 62 USD/thùng; kế hoạch nộp ngân sách nhà nước 679,1 triệu USD; lợi nhuận hai phía 189,9 triệu USD.
Với các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao cho năm 2022, Vietsovpetro thực sự đứng trước những khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Vietsovpetro sẽ chủ động triển khai các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ mà Hội đồng giao trong năm 2022 cũng như nỗ lực để đạt các mục tiêu phát triển cho những năm sau, Tổng Giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm khẳng định.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép