Trở lại danh sách tin tức
Lợi nhuận quý I của Công ty mẹ BSR ước tăng 8% so với cùng kỳ

Source

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ước sản lượng tiêu thụ quý I của BSR đạt gần 1,6 triệu tấn, bằng 25% kế hoạch năm. Tổng doanh thu công ty mẹ BSR đạt 35.471 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm; lãi sau thuế 2.029 tỷ đồng, vượt 45% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu công ty mẹ tăng 69% và lợi nhuận sau thuế tăng 8%.

Trung tâm điều hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Mặc dù đạt kết quả kinh doanh khả quan trong quý I nhưng ban lãnh đạo BSR trình kế hoạch kinh doanh năm nay giảm mạnh. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất 91.678 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.295 tỷ đồng; lần lượt giảm 10% và 81% so với thực hiện 2021. Tương tự, tổng doanh thu công ty mẹ mục tiêu năm nay đạt 91.412 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận sau thuế 1.401 tỷ đồng, giảm 79,3%.
Theo BSR, năm 2022 doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn đến từ dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp; sự cạnh tranh với xăng nhập khẩu và xăng sản xuất trong nước; thuế nhập khẩu xăng năm nay là 8%, giảm so với mức 10% năm 2020 và các năm trước đó…
Công nghệ năng lượng tái tạo ngày càng phát triển, đặc biệt là công nghệ pin xe điện cũng như nhu cầu sử dụng các phương tiện thân thiện môi trường ngày càng phổ biến, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là xăng, dầu.
Trong khi đó, diễn biến giá dầu thô và khoảng chênh lệch giữa giá dầu thô với sản phẩm (crack margin) được nhận định tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo và không thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh ngành lọc hóa dầu. Ngoài ra, lạm phát tăng cao tại nhiều quốc gia làm tăng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022, BSR tiếp tục triển khai 9 nhóm giải pháp về sản xuất kinh doanh, thị trường và quản trị doanh nghiệp.
Cụ thể, BSR thường xuyên chia sẻ nhu cầu của đơn vị tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm, bộ phận kinh doanh sản phẩm với bộ phận nghiên cứu khoa học để tổ chức nghiên cứu, sản xuất và bán sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu khách hàng và thị trường.
Bên cạnh đó, BSR ký hợp đồng mua các bản tin dự báo từ các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp; thường xuyên kết nối với các khách hàng lớn, đầu mối nhập khẩu xăng dầu, nhà sản xuất/cung cấp dầu thô để có đầy đủ, kịp thời các thông tin về dự báo, cung-cầu dầu thô, sản phẩm làm cơ sở phân tích, đánh giá và chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tồn kho và bán sản phẩm phù hợp cho từng giai đoạn/điều kiện thị trường. Công ty cũng tiếp tục trao đổi với nhà sản xuất và cung cấp dầu thô, bao tiêu sản phẩm để hoạch định chiến lược và chính sách mua dầu thô, bán sản phẩm phù hợp theo hướng hợp tác và ký hợp đồng dài hạn trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi.
Đặc biệt, BSR định kỳ rà soát các quy chế, quy định, quy trình, sổ tay, hướng dẫn để cập nhật, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị của BSR theo hướng tinh gọn, tối ưu và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan. Công ty cũng thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà Nước, của Tập đoàn về quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả. Định kỳ (2 tuần/lần) cập nhật dòng tiền để theo dõi, kiểm soát và có giải pháp ứng phó kịp thời khi cần thiết. Cùng đó, BSR bố trí đủ nguồn lực và vốn để triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các dự án chuyển đổi số, số hoá và điện tử hoá các báo cáo quản trị, công tác trình ký văn bản/hồ sơ thanh toán.
Ngoài ra, BSR thường xuyên tổ chức ra soát để tìm kiếm các cơ hội tiết giảm chi phí góp phần giảm giá thành sản phẩm; phát huy hiệu quả của các chuỗi liên kết giá trị hiện có và nghiên cứu triển khai các chuỗi liên kết mới có thể mang lại lợi ích cho BSR.
Năm 2021, BSR đạt sản lượng tiêu thụ 6,5 triệu tấn, hoàn thành kế hoạch năm. Tổng doanh thu 102.130 tỷ đồng, tăng 74%; lãi sau thuế 6.684 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với con số lỗ 2.858 tỷ đồng. Với kết quả đạt được năm 2021, Hội đồng quản trị đề suất chia cổ tức tỷ bằng tiền mặt với lệ 3% mệnh giá.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép