Trở lại danh sách tin tức
Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư hơn 9.981 tỉ đồng

Nguồn

Mặc dù liên tiếp trích quỹ để giữ giá, Quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện vẫn đang dư hơn 9.981 tỉ đồng.

Giá xăng đang được ghìm lại bằng Quỹ bình ổn giá

Theo thông báo của Bộ Tài chính chiều nay, 20.8, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu  theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) quý 2/2020.
Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết quý 2 (tính đến ngày 30.6.2020) là 9.981,693 tỉ đồng. Trước đó, số dư tại thời điểm 31.12.2019 là 2.779,815 tỉ đồng. Mặc dù số dư quỹ lớn nhưng lãi phát sinh trên số dư chỉ có 4,42 tỉ đồng (do gửi lãi suất không kỳ hạn).
Theo Nghị định 83 của Chính phủ, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải có nghĩa vụ trích lập Quỹ BOG giá để tham gia bình ổn giá xăng dầu theo quy định của pháp luật. Các thương nhân hạch toán riêng bằng một tài khoản mở tại ngân hàng và chỉ dùng để ổn định thị trường.
Trong trường hợp cần thiết, liên Bộ Công thương – Tài chính xem xét điều chỉnh mức trích lập cho phù hợp với biến động của thị trường. Việc sử dụng quỹ được thực hiện khi giá cơ sở cao hơn giá bán lẻ hiện hành hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân.
Thời gian gần đây, nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế đang phục hồi, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, liên Bộ Công thương – Tài chính đã thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG ở mức khá cao (479 – 900 đồng/lít đối với các loại xăng, 100 đồng/lít/kg đối với các loại dầu).
Tại kỳ điều hành ngày 12.8 mức trích cụ thể: xăng E5 RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 200 đồng/lít, dầu diesel 500 đồng/lít, dầu hỏa 300 đồng/lít và dầu mazut trích lập ở mức 300 đồng/kg.
Đồng thời, liên bộ chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu: xăng E5 RON92 ở mức 932 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 479 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, dầu diesel ở mức 0 đồng/lít.
Sau khi trích lập, giá bán mặt hàng xăng E5 RON92 không cao hơn 14.409 đồng/lít, xăng RON95 không cao hơn 14.922 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 12.201 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 10.207 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép