Trở lại danh sách tin tức
Sản lượng khai thác của PVEP tháng Hai ước đạt 0,23 triệu tấn quy dầu

Source

San luong khai thac cua PVEP thang Hai uoc dat 0,23 trieu tan quy dau hinh anh 1

Các giàn khoan tại mỏ Bạch Hổ

Trong tháng Hai này, Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) dự kiến khai thác đạt 0,23 triệu tấn quy dầu, trong đó sản lượng dầu và khí ngưng tụ condensate là 0,18 triệu tấn; sản lượng khí là 54 triệu m3.

Hiện PVEP đang tập trung triển khai các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khoan phát triển các giếng theo kế hoạch đề ra, đồng thời rà soát, triển khai các dự án phát triển mỏ, đảm bảo tiến độ các dự án có dòng dầu và dòng khí đầu tiên sớm nhất.

Trong tháng 1 vừa qua, hoạt động khai thác của PVEP duy trì ổn định, liên tục, hiệu quả, sản lượng khai thác hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng đề ra. Cụ thể, sản lượng khai thác đạt 0,31 triệu tấn quy dầu, vượt 8% kế hoạch tháng; trong đó, sản lượng khai thác dầu và condensate đạt 0,21 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch tháng; sản lượng khí xuất đạt 98 triệu m3, vượt 22% kế hoạch tháng.

Theo PVEP, sản lượng khai thác dầu và condensate tháng 1/2022 cao hơn so với kế hoạch do hầu hết các mỏ trong và ngoài nước khai thác ổn định và cao hơn dự kiến. Các mỏ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao trong tháng gồm: cụm mỏ Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng, Lô PM3 CAA & 46CN, Chim Sáo-Dừa, CNV, RĐ-PĐ, Cá Tầm, RĐ-RĐT, Bir Seba.

Trong tháng 1/2022, PVEP tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến phát triển mỏ Sư Tử Trắng pha 2, mỏ Đại Hùng pha 3, đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác nhằm đảm bảo kế hoạch gia tăng trữ lượng cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ khác trong năm 2022.

Theo kế hoạch, PVEP đặt mục tiêu gia tăng trữ lượng 0,56 triệu tấn quy dầu, tổng sản lượng khai thác năm là 3,18 triệu tấn quy dầu trong năm 2022.

Trên cơ sở khối lượng khai thác dầu khí và giá bán dầu khí thực tế cao hơn so với giá dầu kế hoạch, tổng doanh thu tháng 1 của PVEP đạt 3.586 tỷ đồng, vượt 55% kế hoạch tháng; lợi nhuận sau thuế là 1.121 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 1.096 tỷ đồng.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép