Trở lại danh sách tin tức
Shell gắn chế độ lương lãnh đạo với tiến trình chuyển đổi năng lượng

Nguồn

Shell đề xuất phương án gắn liền chế độ đãi ngộ lãnh đạo quản lý công ty với tiến trình chuyển đổi năng lượng – hiệu suất giảm phát thải hiệu ứng nhà kính đồng thời loại bỏ chính sách thưởng liên quan đến sản lượng LNG.

Ảnh minh họa

Đề xuất này sẽ được đưa ra biểu quyết tại đại hội cổ đông, dự kiến diễn ra ngày 18/05. Nếu được thông qua, trọng số các chỉ số chuyển đổi năng lượng trong tính toán thưởng ban điều hành sẽ tăng lên từ mức 10% hiện nay lên 15%, tương đương với trọng số trong việc đạt được các chỉ số tài chính quan trọng như tạo ra dòng tiền (free cash flow). Điều này gần như đồng nghĩa với việc ban điều hành và Tổng giám đốc Ben van Beurden sẽ phải thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng chỉ bằng sự nhiệt tình, bởi tốc độ thực hiện các mục tiêu chuyển đổi năng lượng tuyên bố đang ở mức hạn chế. Ngoài ra, do ảnh hưởng của Covid-19, nhằm cắt giảm chi phí, Shell đã quyết định cắt thưởng và không tăng lương của Ban điều hành năm 2021.

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép