Trở lại danh sách tin tức
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang duy trì sản lượng sản xuất ở mức cao

Nguồn

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết: Trong quý 1/2023, mặc dù tình hình kinh tế của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhưng PVN tiếp tục giữ vững nhịp độ sản xuất, kinh doanh ổn định và duy trì sản lượng sản xuất ở mức cao.

Ảnh minh họa

Số liệu cụ thể về sản xuất, kinh doanh trong quý 1/2023 được PVN cập nhật như sau:

– Sản lượng khai thác dầu đạt 2,60 triệu tấn, vượt 12,6% kế hoạch quý, bằng 28% kế hoạch năm.

– Sản lượng khai thác khí đạt 1,97 tỷ m3, vượt 17,6% kế hoạch quý, bằng 33% kế hoạch năm.

– Sản xuất điện đạt 5,65 tỷ kWh, vượt 6,3% kế hoạch quý, bằng 23,5% kế hoạch năm, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2022.

– Sản xuất đạm đạt 461 nghìn tấn, vượt 12% kế hoạch quý, bằng 29% kế hoạch năm.

– Sản xuất xăng, dầu (không bao gồm sản phẩm Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn) đạt 1,74 triệu tấn, vượt 11,3 % kế hoạch quý, bằng 31,5% kế hoạch năm, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Về tài chính, với nỗ lực sản xuất tối đa, tối ưu và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, PVN đạt được các chỉ tiêu khả quan, vượt so với kế hoạch, tích cực hơn so với đà suy giảm của giá dầu và các biến động bất lợi của thị trường (trong quý 1/2023 giá dầu xuất bán trung bình giảm 15% so với cùng kỳ).

Cụ thể, quý 1/2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 193,7 nghìn tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch quý và đạt 29% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch quý, đạt 38% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế ước đạt 13,6 nghìn tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch quý, bằng 39% kế hoạch năm.

Nhận định các biến động bất lợi của kinh tế vĩ mô, thị trường hiện nay, PVN đã đề ra các giải pháp để hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch trong những tháng tiếp theo của năm 2023, nhằm đảm bảo tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng khối, lĩnh vực, trong hệ sinh thái PVN như sau:

– Các đơn vị thành viên của PVN tăng cường cập nhật biến động thị trường, chính sách tài khóa, tiền tệ làm cơ sở điều hành trong các lĩnh vực.

– Nâng cao công suất, hiệu suất, tối ưu vận hành của các nhà máy. Tận dụng thời điểm thị trường điện mùa khô, từ nay đến tháng 6/2023 các nhà máy điện duy trì tính khả dụng cao, sẵn sàng cung ứng điện.

– Triển khai các giải pháp để thúc đẩy và kiểm soát các hoạt động đầu tư của Tập đoàn.

– Giữ vững sản lượng khai thác dầu khí.

– Thực hiện tốt công tác quản lý vốn, tài sản, xử lý, thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại.

– Tích cực đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học dài hạn.

– Đổi mới và xây dựng mô hình kết hợp kinh doanh không sở hữu.

– Có cơ chế phân bổ lợi ích để tạo động lực phát huy sáng tạo, tối ưu, gia tăng hiệu quả sản xuất.

– Phát huy hiệu quả các chuỗi giá trị, chuỗi liên kết trong toàn Tập đoàn và rà soát, mở rộng thêm các chuỗi mới

Bài viết này có hữu ích với bạn?
Chia sẻ ngay bây giờ

Bài viết nổi bật

Không thể sao chép