Sản phẩm hóa dầu Sản phẩm lọc dầu
Para-Xylene là một hợp chất hữu cơ (hydrocacbon thơm) có công thức phân tử là C8H10. Trong điều kiện bình thường, Para-Xylen là một chất lỏng không màu, mùi dịu ngọt dễ chịu, dễ cháy. Para-Xylen là một sản phẩm hóa dầu của nhà máy và là nguyên liệu quan trọng của công nghiệp hóa chất, nó được sử dụng chủ yếu để sản xuất axít terephtalic, một hợp chất quan trọng để tổng hợp nhựa polyester. Para-Xylene được sản xuất từ sản phẩm của quá trình reforming xúc tác phân đoạn naphtha (thu được từ phân đoạn đình – tháp chưng cất khí quyển dầu thô) và tổng hợp một phần tại tổ hợp Aromatic (BTX – Bezen, Toluene and Xylene isomers). Mặc dù tỉ lệ sản lượng không cao như Xăng và dầu Diesel nhưng Para-xylene là sản phẩm có giá trị thương mại cao của nhà máy. Para-Xylen được xuất bán thông qua đường biển.

Không thể sao chép