31.03.2023
Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn trao học bổng cho học sinh giỏi cấp tỉnh và giáo viên phụ trách năm học 2022-2023
Tiếp nối thành công chương trình học bổng của Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn (NSRP) trong 7 năm vừa qua, với mục đích hỗ trợ sự nghiệp giáo dục của thị xã Nghi Sơn, NSRP đã trao gói học bổng với tổng giá trị 56.300.000 đồng cho 59 học sinh giỏi cấp […]
24.02.2023
NSRP thực hiện dự án cung cấp nước sạch cho người dân tại khu vực ảnh hưởng
Dự án được thiết kế nhằm cải thiện sức khỏe và điều kiện sống bằng cách cung cấp hỗ trợ kết nối nước sạch cho các cộng đồng nằm ven tuyến đường rào phía bắc của nhà máy, giúp tăng cường sự đồng thuận và giảm thiểu các rủi ro xã hội. Từ tháng 10 […]
10.11.2022
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn trao 20 suất học bổng với tổng giá trị 200 triệu đồng cho sinh viên trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội và Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2022, NSRP đã phối hợp với trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội (HUMG) và Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) trao 20 suất học bổng với tổng số tiền 200.000.000 đồng cho 20 sinh viên xuất sắc tới từ tỉnh Thanh Hóa […]

Không thể sao chép